6 de juny de 2014

El Supercatalà defensa l'escola en català

Del tots és sabut que l'educació significa progrés per a la ciutadania i llibertat d'acció i opinió. Per aquesta raó per a molts governants és una eina a suprimir...defensem-la!